Vallavolikogu koosseis

Volikogu liikmed

Ametikoht Nimi E-post Telefon

volikogu esimees 

eelarve- ja arengukomisjoni esimees

Karl Teär karltear70@gmail.com 56568965
volikogu aseesimees Rene Reinsoo rene.reinsoo@eelk.ee 5177350
volikogu liige
maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees
Tõnis Tasane tonis.tasane@rescue.ee 56981442
volikogu liige Meelis Laido meelis@laido.ee 5019309
volikogu liige Jaen Teär jaen.tear@mail.ee 5090343
volikogu liige
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees
Sirje Salong salong16@hot.ee 5186041
volikogu liige
revisjonikomisjoni esimees
Sirje Raik sirje.raik@gmail.com 5073013
volikogu liige Maret Kaju maret.kaju@mail.ee 5269747
volikogu liige
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
Elle Mäe ellevant@hot.ee 55945245