Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kihelkonna Kooli direktori ametikoha (0,7 kohta) täitmiseks. Nõuded kandidaadile: -  vastavus haridus- ja...

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kihelkonna Kooli direktori ametikoha (0,7 kohta) täitmiseks

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kihelkonna Kooli direktori ametikoha (0,7 kohta) täitmiseks. Nõuded kandidaadile: -  vastavus haridus- ja...

Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamine (Keskkonnamõju hindamise programm)

Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamine (Keskkonnamõju hindamise programm)

Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamine (Keskkonnamõju hindamise programm)

Kihelkonna Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 83 kehtestati Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100%)...

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kihelkonna Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 83 kehtestati Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100%)...

Kihelkonna Vallavolikogu 06.06.2017 otsusega nr 36 võeti vastu Abaja küla Laskeraja maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0327, suurus 4,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering....

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavolikogu 06.06.2017 otsusega nr 36 võeti vastu Abaja küla Laskeraja maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0327, suurus 4,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering....

Kihelkonna vald pakub tööd kogukonna noortele rahvamaja I-punktis alates 26. juunist 2017. Vajalik hea suhtlemisoskus ja inglise keel suhtlustasandil. Huvi korral helista tel 5642362. ...

Tööpakkumine noortele rahvamaja I-punktis

Kihelkonna vald pakub tööd kogukonna noortele rahvamaja I-punktis alates 26. juunist 2017. Vajalik hea suhtlemisoskus ja inglise keel suhtlustasandil. Huvi korral helista tel 5642362. ...

Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus kokku 38 ümbrikku, milles sisaldus 64 konkursitööd. Riigikantseleile arvamuse andmiseks edastatakse 60 konkursitööd. Neli konkursile esitatud...

Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus 64 konkursitööd

Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus kokku 38 ümbrikku, milles sisaldus 64 konkursitööd. Riigikantseleile arvamuse andmiseks edastatakse 60 konkursitööd. Neli konkursile esitatud...

13.-14. mail 2017 on Kihelkonna vallamaja vastas olevas parklas konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete (vanamööbel jne) jaoks. Keelatud on : vanad rehvid, vanad akud, vanad riided,...

Konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete jaoks 13. ja 14. mail 2017

13.-14. mail 2017 on Kihelkonna vallamaja vastas olevas parklas konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete (vanamööbel jne) jaoks. Keelatud on : vanad rehvid, vanad akud, vanad riided,...

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 kinnitati Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla,...

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 kinnitati Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla,...

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 kinnitati Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks...

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 kinnitati Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks...

Valla 25. aastapäeva peo fotosid on võimalik vaadata ja tellida vallamajas vallasekretäri juures.  Ühe foto hind 1 euro  (lisafoto 50 senti).   

Valla 25. aastapäeva peo fotode tellimisest

Valla 25. aastapäeva peo fotosid on võimalik vaadata ja tellida vallamajas vallasekretäri juures.  Ühe foto hind 1 euro  (lisafoto 50 senti).