Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus kokku 38 ümbrikku, milles sisaldus 64 konkursitööd. Riigikantseleile arvamuse andmiseks edastatakse 60 konkursitööd. Neli konkursile esitatud...

Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus 64 konkursitööd

Saaremaa valla sümboolika konkursile laekus kokku 38 ümbrikku, milles sisaldus 64 konkursitööd. Riigikantseleile arvamuse andmiseks edastatakse 60 konkursitööd. Neli konkursile esitatud...

13.-14. mail 2017 on Kihelkonna vallamaja vastas olevas parklas konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete (vanamööbel jne) jaoks. Keelatud on : vanad rehvid, vanad akud, vanad riided,...

Konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete jaoks 13. ja 14. mail 2017

13.-14. mail 2017 on Kihelkonna vallamaja vastas olevas parklas konteinerid suuremõõtmeliste jäätmete (vanamööbel jne) jaoks. Keelatud on : vanad rehvid, vanad akud, vanad riided,...

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 kinnitati Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla,...

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 kinnitati Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla,...

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 kinnitati Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks...

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 kinnitati Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks...

Valla 25. aastapäeva peo fotosid on võimalik vaadata ja tellida vallamajas vallasekretäri juures.  Ühe foto hind 1 euro  (lisafoto 50 senti).   

Valla 25. aastapäeva peo fotode tellimisest

Valla 25. aastapäeva peo fotosid on võimalik vaadata ja tellida vallamajas vallasekretäri juures.  Ühe foto hind 1 euro  (lisafoto 50 senti).   

Kohanime määramine Vikati sadamale (eelnõu) Asukoha skeem

Kohanime määramine Vikati sadamale

Kohanime määramine Vikati sadamale (eelnõu) Asukoha skeem

Kihelkonna Vallavolikogu 31.01.2017 otsusega nr 4 võeti vastu Klotoid OÜ (töö nr 300816) poolt koostatud ja kooskõlastajate poolt heaks kiidetud Vaigu küla Haagi maaüksuse (katastritunnus...

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavolikogu 31.01.2017 otsusega nr 4 võeti vastu Klotoid OÜ (töö nr 300816) poolt koostatud ja kooskõlastajate poolt heaks kiidetud Vaigu küla Haagi maaüksuse (katastritunnus...

15. APRILLIL 2017 kell 15.30-16.00 peatub kogumisauto Kihelkonna COOP-i poe ees parklas.  Auto võib hilineda. Info: Tormis Lepik, 5225069

Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine Lääne-Saaremaal

15. APRILLIL 2017 kell 15.30-16.00 peatub kogumisauto Kihelkonna COOP-i poe ees parklas.  Auto võib hilineda. Info: Tormis Lepik, 5225069

Kihelkonna Vallavalitsuse 06.04.2017 korraldusega nr 57 võeti vastu Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100%)...

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavalitsuse 06.04.2017 korraldusega nr 57 võeti vastu Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100%)...

Seoses Pöide Vallavolikogu otsusega alustada teiste Saaremaa omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi tuleb küsitluse teel välja selgitada Kihelkonna valla elanike seisukoht küsimuses „ Kas...

Pöide vallaga ühinemise küsitluse läbiviimine Kihelkonna vallas 23. ja 24. aprillil 2017

Seoses Pöide Vallavolikogu otsusega alustada teiste Saaremaa omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi tuleb küsitluse teel välja selgitada Kihelkonna valla elanike seisukoht küsimuses „ Kas...

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 määruse „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla,...

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 määruse „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla,...

Saare  maavanem kuulutas 03.04.2017 korraldusega nr 1-1/17-65  alates 11. aprillist  2017 Kihelkonna vallas avatuks taotlusvooru hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks. ...

Hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvoor

Saare  maavanem kuulutas 03.04.2017 korraldusega nr 1-1/17-65  alates 11. aprillist  2017 Kihelkonna vallas avatuks taotlusvooru hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks. ...

Eraisikutelt võetakse tasuta vastu korraga kuni 8 sõiduauto rehvi olenemata elukohast ja ilma saatekirjata. Ettevõtetelt võetakse rehve vastu MTÜ Rehviringlus saatekirja alusel või ilma...

Vanarehvide tasuta vastuvõtt Kudjape jäätmejaamas

Eraisikutelt võetakse tasuta vastu korraga kuni 8 sõiduauto rehvi olenemata elukohast ja ilma saatekirjata. Ettevõtetelt võetakse rehve vastu MTÜ Rehviringlus saatekirja alusel või ilma...