Rahvamaja Loovuskool

Kihelkonna Rahvamaja Loovuskool alustas tööd 2014. aasta sügisel.

Loovuskoolis  õpitakse joonistama ja maalima, tehakse näpu- ja käsitööd, meisterdatakse ehteid, kujundatakse sisustusaksessuaare jms.

Osaleda võivad kõik huvilised lastest täiskasvanuteni!

Loovuskooli tunnid toimuvad teisipäeviti kord nädalal, kui pole kokku lepitud teisiti.

Aasta jooksul valminud tööd eksponeeritakse kevadisel näitusel rahvamajas. Suvel korraldab rahvamaja Loovuskooli suvelaagri.

 

Juhendaja  Anneli Teppo-Toost

Telefon 5642362

 

Mis on loovus? Kus ja milles see avaldub?

Inimene omandab kogemusi ja oskusi tegevuse käigus, kui on ise miskit läbi proovinud.

Niisiis on loovus meis kõigis olemas, rohkem või vähem varjatul kujul, sünnipärase algena.

Kuidas aga seda stimuleerida, anda talle avaldumisvõimalust?

Loovust stimuleerivad töövõtted ja toimimisviisid.

Loovuse esiletulekule on toeks need psüühilised protsessid ja seisundid, mis virgutavad uudishimu ja vaimset avatust, stimuleerivad intuitsiooni, tugevdavad eneseusku ning aitavad vastu seista sotsiaalsele survele.

Psühholoogi vaatevinklist on loovus igale vaimselt tervele inimesele omane võime lahendada uudsel ja leidlikul viisil mittestandardseid probleeme.

Loovas tegevuses tuntakse heameelt tegevusest ja oma võimete realiseerimisest.