Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

KOV volikogu valimiste ajakava

Kandideerimisdokumendid erakonnale ja üksikkandidaadile

Kandideerimisdokumendid valimisliidule

Vabariigi Valimiskomisjoni veebileht

Kandidaatide pöördumiste salvestamine ETV-s

Täpsem info ETV-s salvestamise kohta

Kodus hääletamine

 

Valimiskomisjon:

Valimiskomisjoni asukoht

Valimiskomisjoni tööaeg

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Valimiskomisjoni koosoleku protokollid:

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 1

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 3

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 4

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 5

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 6

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 7

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 8

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 - valimistulemuste kindlakstegemine

Kinnitatud valimistulemuste protokoll

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 10

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 11

 

Valimiskomisjoni otsused:

Valimiskomisjoni otsus nr 1 - valimiskomisjoni tööaja määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 2 - valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Valimiskomisjoni otsus nr 3 - volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 4 - volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine

Valimiskomisjoni otsus nr 5 - valimisliidu registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 6 - liisuheitmise aja ja koha määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 7 - valimisliidu registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 8 - kandidaatide registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 9 - liisutõmbaja määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 10 - kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Valimiskomisjoni otsus nr 11 - hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 12 - volikogu liikmete registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 13 - volikogu asendusliikmete registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 14 - lisamandaatide registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 15 - volikogu esimehe valimine

Valimiskomisjoni otsus nr 16 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

 

Valimisjaoskond:

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimisjaoskonna asukoht

 

Valimisringkond:

Kihelkonna Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

 

Jaoskonnakomisjon:

Jaoskonnakomisjoni moodustamine