Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

KOV valimiste ajakava

Kandideerimisinfo

 

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Valimiskomisjoni asukoht on Kuressaare Linnavalitsuse saal (ruum nr 215), Tallinna tn 10.

Komisjon töötab tööpäevadel. 

16. augustist – 4. septembrini tööaeg kell 13.00 - 16.00.

5. septembril tööaeg kell 13.00 - 18.00.

6. septembril kell 16.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine. Osaleb komisjoni täiskoosseis.

7. septembrist –  9. septembrini tööaeg kell 13.00 – 16.00 (kandidaatide registreerimisest 3 päeva jooksul). Toimub kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine.

Esimees Eero Lapp eero.lapp@kuressaare.ee, tel 505 8045

 

Saaremaa valla valimiskomisjoni protokollid: 
 
 

Valimisjaoskondade moodustamine

Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

KOV volikogu valimiste ajakava

Kandideerimisdokumendid erakonnale ja üksikkandidaadile

Kandideerimisdokumendid valimisliidule

Vabariigi Valimiskomisjoni veebileht

Kandidaatide pöördumiste salvestamine ETV-s

Täpsem info ETV-s salvestamise kohta

Kodus hääletamine

 

Valimiskomisjon:

Valimiskomisjoni asukoht

Valimiskomisjoni tööaeg

Valimiskomisjoni moodustamine

 

Valimiskomisjoni koosoleku protokollid:

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 1

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 3

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 4

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 5

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 6

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 7

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 8

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 - valimistulemuste kindlakstegemine

Kinnitatud valimistulemuste protokoll

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 10

Valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 11

 

Valimiskomisjoni otsused:

Valimiskomisjoni otsus nr 1 - valimiskomisjoni tööaja määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 2 - valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Valimiskomisjoni otsus nr 3 - volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 4 - volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine

Valimiskomisjoni otsus nr 5 - valimisliidu registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 6 - liisuheitmise aja ja koha määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 7 - valimisliidu registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 8 - kandidaatide registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 9 - liisutõmbaja määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 10 - kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Valimiskomisjoni otsus nr 11 - hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine

Valimiskomisjoni otsus nr 12 - volikogu liikmete registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 13 - volikogu asendusliikmete registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 14 - lisamandaatide registreerimine

Valimiskomisjoni otsus nr 15 - volikogu esimehe valimine

Valimiskomisjoni otsus nr 16 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

 

Valimisjaoskond:

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimisjaoskonna asukoht

 

Valimisringkond:

Kihelkonna Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

 

Jaoskonnakomisjon:

Jaoskonnakomisjoni moodustamine