« Tagasi

Uued külanimed Saaremaa vallas alates 21.10.2017

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemisel moodustatud Saaremaa valla tekkega muutus Saare maakonnas 35 küla nimi:

1. Kihelkonna valla Kuusiku küla on muudetud Pidula-Kuusiku külaks.
2. Kihelkonna valla Liiva küla on muudetud Kihelkonna-Liiva külaks.
3. Kihelkonna valla Metsaküla on muudetud Kõruse-Metsakülaks.
4. Kihelkonna valla Mäebe küla on muudetud Viidu-Mäebe külaks.
5. Kihelkonna valla Rannaküla on muudetud Vaigu-Rannakülaks.
6. Kihelkonna valla Veere küla on muudetud Veeremäe külaks.
7. Laimjala valla Laheküla on muudetud Allikalahe külaks.
8. Laimjala valla Nõmme küla on muudetud Nõmjala külaks.
9. Laimjala valla Rannaküla on ühendatud Saarekülaga, senine Saareküla jääb alles.
10. Leisi valla Liiva küla on muudetud Laugu-Liiva külaks.
11. Lääne-Saare valla Jõe küla on muudetud Kaarma-Jõe külaks.
12. Lääne-Saare valla Nõmme küla on muudetud Liivanõmme külaks.
13. Lääne-Saare valla Koidu küla, Põlluküla, Tamsalu küla ja Viira küla on ühendatud Randvere külaga ja moodustatud on Suur-Randvere küla.
14. Lääne-Saare valla Kungla küla on muudetud Kaarma-Kungla külaks.
15. Lääne-Saare valla Metsaküla on muudetud Lussu külaks.
16. Mustjala valla Liiva küla on muudetud Liivaranna külaks.
17. Orissaare valla Laheküla on ühendatud Maasi külaga, senine Maasi küla jääb alles.
18. Orissaare valla Rannaküla on muudetud Kirderanna külaks.
19. Orissaare valla Võhma küla on muudetud Väike-Võhma külaks.
20. Orissaare valla Väljaküla on muudetud Koigi-Väljakülaks.
21. Pihtla valla Kõnnu küla on muudetud Püha-Kõnnu külaks.
22. Pihtla valla Liiva küla on muudetud Kaali-Liiva külaks.
23. Pihtla valla Laheküla on muudetud Tirbi külaks.
24. Pihtla valla Mustla küla on muudetud Saue-Mustla külaks.
25. Pihtla valla Sepa küla on ühendatud Salavere külaga, senine Salavere küla jääb alles.
26. Pihtla valla Väljaküla on muudetud Väljamõisa külaks.
27. Pöide valla Keskvere küla on muudetud Pöide-Keskvere külaks.
28. Salme valla Hindu küla on muudetud Sõrve-Hindu külaks.
29. Salme valla Mõisaküla on ühendatud Kaugatoma külaga, senine Kaugatoma küla jääb alles.
30. Salme valla Ula küla on muudetud Väike-Ula külaks.
31. Torgu valla Mõisaküla on muudetud Torgu-Mõisakülaks.
32. Valjala valla Ariste küla on muudetud Valjala-Ariste külaks.
33. Valjala valla Kogula küla on muudetud Valjala-Kogula külaks.
34. Valjala valla Nurme küla on muudetud Valjala-Nurme külaks.
35. Valjala valla Rannaküla on muudetud Laevaranna külaks.

 

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Seletuskiri