« Tagasi

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride muutmisest

Keskkonnaamet on ette valmistanud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid", millega osaliselt muudetakse varasemate õigusaktidega kaitse alla võetud parkide piire, kehtiv kaitsekord ei muutu. Määruse eelnõu menetluse viib läbi Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatava määruse eelnõu menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on Keskkonnaametile oluline.

Määruse eelnõu dokumendid on avalikul väljapanekul 11.09.2017–30.09.2017 Keskkonnaameti Kuressaare kontoris Tallinna mnt 22 ja Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee, samuti Muhu, Orissaare, Torgu, Kihelkonna, Leisi, Pöide ja Lääne-Saare Vallavalitsuses ning Kuressaare Linnavalitsuses.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaameti Saaremaa kontori aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare või laane@keskkonnaamet.ee hiljemalt 30.09.2017.

Eelnõu avalik arutelu toimub 23.10.2017 kell 15 Keskkonnaameti Kuressaare kontori (Tallinna mnt 22) saalis, kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. aastal.

Määruse eelnõu

Määruse seletuskiri

Lisa 1 - Koikla mõisa park

Lisa 2 - Kuressaare lossipark

Lisa 3 - Kärla pastoraadi park

Lisa 4 - Mõntu mõisa park

Lisa 5 - Oti mõisa park

Lisa 6 - Pidula mõisa park

Lisa 7 - Pädaste mõisa park

Lisa 8 - Tumala mõisa park

Lisa 9 - Mihkel Ranna dendraarium

Lisa 10 - Kudjape tammik

Lisa 11 - Musta männi puistu