« Tagasi

Kihelkonna Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Kihelkonna vallale kuuluvad kinnistud

Kihelkonna Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Kihelkonna vallale kuuluvad alljärgnevad kinnistud:

  • Kuusiku külas asuv Kusti kinnistu, registriosa nr 3732034, katastritunnus 30101:004:0599, pindalaga 4028 m2, sihtotstarve elamumaa. Võõrandamise alghind 5000 (viis tuhat) eurot.
  • Üru külas asuv Soldati kinnistu, registriosa nr 3729134, katastritunnus 30101:004:0600, pindalaga 11915 m2, sihtotstarve tootmismaa. Võõrandamise alghind 10 500 (kümme tuhat viissada) eurot.
  • Undva külas asuv Viiruki kinnistu, registriosa nr 3741634, katastritunnus 30101:001:0606, pindalaga 5424 m2, sihtotstarve elamumaa. Võõrandamise alghind 6500 (kuus tuhat viissada) eurot.
  • Kihelkonna alevikus asuv Vissi kinnistu, registriosa nr 3882234, katastritunnus 30101:003:0505, pindalaga 7,1 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Võõrandamise alghind 17 750 (seitseteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot.
  • Virita külas asuv Aiamaa kinnistu, registriosa nr 3504634, katastritunnus 30101:003:0455, pindalaga 3,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Võõrandamise alghind 7200 (seitse tuhat kakssada) eurot.
  • Pajumõisa külas asuv Meistri kinnistu, registriosa nr 3504534, katastritunnus 30101:003:0456, pindalaga 3,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Võõrandamise alghind 7800 (seitse tuhat kaheksasada) eurot.
  • Kihelkonna alevikus Kooli tn 6a asuv kinnistu, registriosa nr 3504434, katastritunnus 30101:003:0454, pindalaga 0,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Võõrandamise alghind 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.
  • Rootsikülas asuv Papissaare kalasadama kinnistu, registriosa nr 3851234, katastritunnus 30101:003:0498, pindalaga 7567 m2, sihtotstarve tootmismaa. Võõrandamise alghind 28 500 (kakskümmend kaheksa tuhat viissada) eurot.
  • Kurevere külas asuv Jaagarahu sadama kinnistu, registriosa nr 2981434, katastritunnus 30101:002:0407, pindalaga 11821 m2, sihtotstarve tootmismaa. Võõrandamise alghind 45 800 (nelikümmend viis tuhat kaheksasada) eurot. Ostja on kohustatud servituudi seadma (Ostja võimaldab sadamas oleva slipitee (looduslik) kasutamist paadiomanikele).  
  • Undva külas asuv Mündi kinnistu, registriosa nr 3937434, katastritunnus 30101:001:0614, pindalahga 3,13 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa. Võõrandamise alghind 7800 (seitse tuhat kaheksasada) eurot.

Enampakkumise tagatisraha on 10% võõrandatava vara alghinnast. Enampakkumise osavõtutasu on 25 (kakskümmend viis) eurot kinnistu kohta. Enampakkumise tagatisraha ja osavõtutasu peavad olema laekunud Kihelkonna Vallavalitsuse arvelduskontole EE522200001120265449 Swedbank või vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 15.09.2017 kell 15.30. Enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha ostuhinna katteks, teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Osavõtutasu osalejatele ei tagastata. 

Pakkumise esitamise tähtaeg on 15.09.2017 kell 15.30. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

- pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg),

- asu- või elukoha aadress, e-maili aadress (olemasolul) ja kontakttelefon,

- panga arvelduskonto number,

- nõusolek enampakkumisel osalemiseks ja enampakkumise tingimustega,

- dokumendid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta,

- pakkumise summa kirjutatud sõnade ja numbritega,

- pakkumise tegemise kuupäev,

- pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt - volikiri ja juriidilise

isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

Pakkumine esitada Kihelkonna Vallavalitsusele aadressile Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond, kinnises ümbrikus märgusõnaga „(kinnistu nimi) kinnistu enampakkumine" (näiteks „Soldati kinnistu enampakkumine"). Ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed.

Pakkumised avatakse ja võitja selgitatakse Kihelkonna vallamajas (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond) 18.09.2017 kell 11.00. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel.

Kinnistuid on võimalik üle vaadata eelneval kokkuleppel vallavanem Raimu Aardamiga  (tel 5038998, e-post raimu@kihelkonna.neti.ee).

Enampakkumise läbiviimise kord

Kusti kinnistu

Soldati kinnistu

Viiruki kinnistu

Vissi kinnistu

Aiamaa kinnistu

Meistri kinnistu

Kooli tn 6a kinnistu

Papissaare kalasadama kinnistu

Jaagarahu sadama kinnistu

Mündi kinnistu