« Tagasi

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kihelkonna Kooli direktori ametikoha (0,7 kohta) täitmiseks

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kihelkonna Kooli direktori ametikoha (0,7 kohta) täitmiseks.

Nõuded kandidaadile:

-  vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  •  juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

-  vastutustunne, korrektsus, täpsus;

- teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;

- eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;

- koostööoskus ja hea suhtlemisoskus;

- arvuti kasutamise oskus töös vajalike programmidega.

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

- eelnev töökogemus koolijuhina;

- haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

- kandideerimisavaldus;

- elulookirjeldus, sh töö- ja teenistuskäik;

- kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- motivatsioonikiri haridusasutuse juhina (lühinägemus kooli arengust);

- muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

Tööle asumise aeg 23. august 2017.a.

 

Kandideerimise dokumendid saata märgusõna all „Direktori konkurss" posti teel tähitud kirjana Kihelkonna Vallavalitsusele aadressile Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kihelkonna@kihelkonna.neti.ee hiljemalt 25. juuliks 2017.

 

Lisateave: 5038998 või raimu@kihelkonna.neti.ee (vallavanem Raimu Aardam)