« Tagasi

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kihelkonna Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 83 kehtestati Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Planeeringu koostaja on OÜ M.K. Konsultatsioonid, töö nr 27/16. Planeeringu eesmärk on Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maaüksusel kinnistu jagamine kaheks, neile kahe elamu püstitamine koos abihoonetega, teede, tehnovõrkude, ehitiste ja -rajatiste asukoha võimaluste määramine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 Lisainfo: Tormis Lepik (tormis@kihelkonna.neti.ee; 454 6997)

 

Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneering