« Tagasi

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 kinnitati Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused. 

Kihelkonna Vallavolikogu 28.04.2017 otsus nr 23