« Tagasi

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavolikogu 31.01.2017 otsusega nr 4 võeti vastu Klotoid OÜ (töö nr 300816) poolt koostatud ja kooskõlastajate poolt heaks kiidetud Vaigu küla Haagi maaüksuse (katastritunnus 30101:001:0133, suurus 2,12 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, sinna ehitiste püstitamine ja vajaliku taristu rajamine ning ettepaneku tegemine Kihelkonna valla üldplaneeringu muutmiseks Läänemere 200 meetri ehituskeeluvööndi osas, selle vähendamine 90 meetrile.

Kihelkonna Vallavalitsuse 09.02.2017 korraldusega nr 26 määrati Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks 06.03.-17.04.2017 ning avaliku arutelu koosoleku ajaks 03. mai 2017. Kihelkonna Vallavalitsuse 13.04.2017 korraldusega nr 60 tunnistati Kihelkonna Vallavalitsuse 09.02.2017 korraldus nr 26 kehtetuks.

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.05. - 28.06.2017 tööpäeviti kell 10.00 - 15.30 Kihelkonna vallamajas (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond). Avaliku arutelu koosolek toimub 29. juunil 2017 kell 10.00 Kihelkonna vallamajas (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond).

Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Kihelkonna Vallavalitsusele (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond) või e-postiga aadressile kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.

Lisainfo: Abivallavanem Tormis Lepik (454 6997, tormis@kihelkonna.neti.ee).