« Tagasi

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavalitsuse 06.04.2017 korraldusega nr 57 võeti vastu Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0378, suurus 12113 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Planeeringu koostaja on OÜ M.K. Konsultatsioonid, töö nr 27/16. Planeeringu eesmärk on Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maaüksusel kinnistu jagamine  kaheks, neile kahe elamu  püstitamine koos abihoonetega, teede, tehnovõrkude, ehitiste ja -rajatiste asukoha võimaluste määramine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.04. - 19.05.2017 tööpäeviti kell 10.00 - 15.30 Kihelkonna vallamajas. Avaliku arutelu koosolek toimub 24. mail 2017 kell 10.00 Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond.

Avaliku väljapaneku ajal esitatavad ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringu kohta võib esitada kirjalikult Kihelkonna Vallavalitsuse nimele aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond või e-posti aadressil kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.

Lisainfo: Tormis Lepik (454  6997, tormis@kihelkonna.neti.ee).