« Tagasi

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 määruse „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga Pöide valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ja valla ühendamise Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala vallaga.

Ühinemiskokkuleppe eelnõu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid Kihelkonna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald või e-posti aadressil kihelkonna@kihelkonna.neti.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 22. aprill 2017 kell 12.

 

Eelnõuga saab tutvuda siin.