« Tagasi

Pöide vallaga ühinemise küsitluse läbiviimine Kihelkonna vallas 23. ja 24. aprillil 2017

Seoses Pöide Vallavolikogu otsusega alustada teiste Saaremaa omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi tuleb küsitluse teel välja selgitada Kihelkonna valla elanike seisukoht küsimuses „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?".

Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kell 8.00-20.00 hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Kihelkonna valla veebilehel www.kihelkonna.ee.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 23. ja 24. aprillil 2017 kell 10.00-18.00. Küsitluse läbiviimiseks on moodustatud üks küsitluspunkt asukohaga Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond (tel 454 6531). Küsitluspunkti piirkonda kuulub Kihelkonna valla haldusterritoorium.

Küsitluslehe täitmist kodus saab taotleda, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Taotlust saab esitada 24. aprillil 2017.a. kuni kella 15-ni telefonil 4546531 või e-posti aadressil kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.  

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Kihelkonna vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;

2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

 

Küsitluses osalemiseks kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.