Sõprussuhted

Kihelkonna valla sõprusvallad on Soome Vabariigi Velkua ja Vahto vald. Sõprusleping sõlmiti 02. augustil 1997.a.

Lepingu sisu:

Kooliharidus

1. täiskasvanute täiendõpe

2. põhikooli õpilaste vahetus koolide vahel

Noorsoo- ja kultuuritöö, sport

1. sõprusvaldade kultuurikollektiivide vahetamine

2. valda tutvustavate ekskursioonide ja näituste korraldamine

3. sõpruskohtumiste korraldamine sportlastele ja taidlejatele

Sotsiaal-ja tervishoiualane koolitus ja projektid

Majandus

1. ärikontaktide korraldamine ettevõtjate vahel

Keskkonnahoid

1. looduslähedase ja säästva arengu korraldamine

2. keskkonnakaitseliste koostööprogrammide käivitamine

Valdade omavalitsuste vaheline koostöö

1. ametnike delegatsioonide vahetus

2. koostöölepete vahendamine

Ühiskondlike ja vabatahtlike organisatsioonide omavaheliste kontaktide korraldamine

Turism