Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvooru info

Hajaasustuse programmi 2017.a. taotluste hindamise komisjon

 

Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Hajaasustuse programmi 2016.a. taotlusvooru info

Hajaasustuse programmi 2016.a. taotluste hindamise komisjon

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (2016)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2016)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2016)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2016)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2016)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2016)

 

Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Hajaasustuse programmi 2015.a. taotlusvooru info

Programmdokument ja taotlusvormid

Hajaasustuse programmi 2015.a. taotluste hindamise komisjoni koosseis

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (2015)

Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine (2015)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2015)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2015)

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (2015)

 

Hajaasustuse programm 2014

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Hajaasustuse programmi 2014.a. taotlusvooru info

Hajaasustuse programmi 2014. a. taotluste hindamise komisjoni koosseis

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (2014)

Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine (2014)