Eelarve ja majandusaasta aruanded

EELARVED

2017. aasta eelarve

2017. aasta eelarve 1. lugemine

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve (I lugemine)

2017. aasta eelarve seletuskiri

 

2017. aasta eelarve 2. lugemine

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve (II lugemine)

Muudatused 2017. aasta eelarve juurde (II lugemine)

 

2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)

Lisa 1 - Eelarve

Lisa 2 - Seletuskiri

 

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (vastu võetud)

 

Kihelkonna valla 2017. aasta I lisaeelarve

Kihelkonna valla 2017. aasta II lisaeelarve

 

2016. aasta eelarve

2016. aasta eelarve 1. lugemine

2016. aasta eelarve (projekt)

2016. aasta eelarve seletuskiri

 

2016. aasta eelarve 2. lugemine

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve II lugemine

Muudatused Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve II lugemise juurde

 

2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)

Lisa 1 - Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve

Lisa 2 - Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

 

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine (vastu võetud)

 

Kihelkonna valla 2016. aasta I lisaeelarve

Kihelkonna valla 2016. aasta II lisaeelarve

Kihelkonna valla 2016. aasta III lisaeelarve

 

 

2015. aasta eelarve

2015.a. eelarve 1. lugemine

2015. aasta eelarve (projekt)

2015.a. eelarve seletuskiri

 

2015. aasta eelarve 2. lugemine

2015. aasta eelarve projekt

2015. aasta eelarve muudatused

 

2015. aasta eelarve vastuvõtmine

2015. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)

2015. aasta eelarve

2015. aasta eelarve seletuskiri

 

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve (vastu võetud)

 

Kihelkonna valla 2015. aasta I lisaeelarve

KIhelkonna valla 2015. aasta II lisaeelarve

 

2014. aasta eelarve:

2014.a. eelarve projekt

2014.a. eelarve seletuskiri

 

2014.a. eelarve 1. lugemine

2014. aasta eelarve (projekt)

2014.a. eelarve seletuskiri

 

2014.a. eelarve 2. lugemine

2014. aasta eelarve (projekt)

2014. aasta eelarve parandusettepanekud

 

2014.a. eelarve vastuvõtmine

2014. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)

2014. aasta eelarve

2014. aasta eelarve seletuskiri

 

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve (vastu võetud)

 

Kihelkonna valla 2014. aasta I lisaeelarve

Kihelkonna valla 2014. aasta II lisaeelarve

Kihelkonna valla 2014. aasta III lisaeelarve

 

 

EELARVESTRATEEGIAD

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2017-2021

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2017-2021 (eelnõu)

 

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2016-2019

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2016-2019 (eelnõu)

 

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2015-2018

KIhelkonna valla eelarvestrateegia 2015-2018 (eelnõu)

 

 

MAJANDUSAASTA ARUANDED

Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni arvamus

 

Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori arvamus

Lisa 2 - Revisjonikomisjoni arvamus 

Lisa 3 - Vallavalitsuse protokolliline otsus

Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruanne (eelnõu)

 

Kihelkonna valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2014. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori arvamus

Lisa 2- Revisjonikomisjoni arvamus

Lisa 3- Vallavalitsuse protokolliline otsus

 

Kihelkonna valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2013. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Lisa 2- Revisjonikomisjoni arvamus

Lisa 3- Vallavalitsuse otsus

 

Kihelkonna valla 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2012. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 2- Vandeaudiitori aruanne

Lisa 3- Revisjonikomisjoni arvamus

Lisa 4- Vallavalitsuse otsus