Detailplaneeringud

Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve, Koeraoja maaüksuste detailplaneering 

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa 2 - Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lisa 3 - Joonis

 

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneering 
Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa 2 - Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Abaja küla Laskeraja detailplaneering

 

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneering 
Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneering

 

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haagi  maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

 

Kehila küla Kesknõmme kalakasvatuse maaüksuse detailplaneering 
Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Veere küla Kala, Ubina, Emakala ja Jää maaüksuste detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Kallaste küla Veskitiigi maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Kihelkonna aleviku Krooni maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Krooni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Krooni maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Krooni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

 

Rootsiküla küla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine
Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneering
Asukohaplaan
Maakasutuse plaan
Põhijoonis

 

Kihelkonna aleviku Minnuse tn 8 maaüksuse detailplaneering 

Minnuse tn 8 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Kallaste küla Puhkeala detailplaneering 

TEADE - Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu kehtestamisest
Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu kehtestamine
TEADE - Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu avalikust väljapanekust
Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu koosoleku korraldamine
Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine
Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Vaigu küla Metsa maaüksuse detailplaneering 

TEADE - Metsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Metsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
TEADE- Metsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Metsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine
Metsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Vaigu küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Veere küla Milli maaüksuse detailplaneering 

TEADE - Veere küla Milli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest
Milli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
TEADE- Veere küla Milli maaüksuse detailplaneeringu avalikust väljapanekust
Milli maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine
Milli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Veere küla Milli maaüksuse detailplaneeringu seletuskiri
Veere küla Milli maaüksuse maakasutuse skeem
Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

 

Kõõru küla Kiige maaüksuse detailplaneering 

TEADE- Kõõru küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest
Kiige maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Kõõru küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine
Kiige maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Kiige maaüksuse detailplaneeringu seletuskiri
Kiige maaüksuse maakasutuse skeem
Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Kurevere küla Jaagarahu Puhkeala detailplaneering

28. detsembri 2012.a. volikogu otsusega nr 20 kehtestati Kihelkonna valla Kurevere küla Jaagarahu Puhkeala detailplaneering
Jaagarahu Puhkeala detailplaneeringu kehtestamine
Jaagarahu Puhkeala detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine
Jaagarahu Puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Jaagarahu puhkeala muudetud detailplaneeringu seletuskiri
Jaagarahu puhkeala situatsioon
Jaagarahu puhkeala tee skeem
Jaagarahu puhkeala tugiplaan
Jaagarahu puhkeala maakasutuse skeem
Kurevere küla Jaagarahu puhkeala detailplaneeringu korduv avalik väljapanek
Kurevere küla Jaagarahu puhkeala detailplaneeringu seletuskiri