Lugupeetud Kihelkonna valla kodulehe külastaja

 

Kihelkonna valla kodulehekülg püüab Sulle anda infot valla mineviku, igapäevaelu ja pisut ka tulevikuplaanide kohta, samuti tutvustada valla eripära, mis peaks ärgitama huvilisi tulema kohapeale oma silmaga asja kaema. Seda enam, et Kihelkonna vald on oma asendi, vaatamisväärsuste ja loodusharuldustega tõesti üks vaatamist ja olemist väärt koht.

Armas inimene, oled alati teretulnud, kuid palume, et suhtuksid meie kaunisse ja õrnasse loodusesse säästvalt, meie poolt loodusse heaperemehelikult ja puudustesse mõistvalt. Siis jagub meeldivaid elamusi Sinule ja lahket meelt võõrustajaile.

 

Rahvaküsitluse läbiviimine Kihelkonna vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Kihelkonna Vallavalitsus novembris rahvaküsitluse.

Elektrooniline küsitlus toimub alates 07. november 2016.a. kell 10.00 kuni 10. november 2016.a. kell 20.00 hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Kihelkonna valla kodulehel www.kihelkonna.ee.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 11. novembril 2016.a. kell 10.00 kuni 18.00 ja 13. novembril 2016.a. kell 10.00 kuni 18.00. Rahvaküsitluse läbiviimiseks on Kihelkonna valla haldusterritooriumil moodustatud üks küsitluspunkt asukohaga Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond.

Küsitluslehele on kantud küsimus „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks? Vastusevariandid on "Jah" ja "Ei".

Küsitluslehe täitmist kodus saab taotleda, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Taotlust saab esitada 13. novembril 2016.a. kuni kella 15-ni telefonil 4546531 või e-posti aadressil kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.  

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Kihelkonna vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;

2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluses osalemiseks kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

 

Kihelkonna Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldus nr 94 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse komisjoni moodustamine"

Kihelkonna Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldus nr 95 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja ja koha määramine"